Phim Phim Cổ trang Trung Quốc mới nhất 2017 3

Hoa Trong Ngục

The Flower in Prison 2016

Trường An Tam Quái Thám

Tập 36/36 Thuyết Minh - Three Unusual Detectives 2015

Tế Công Phần 3

VTV2 Thuyết Minh Trọn Bộ

Tam Quốc Diễn Nghĩa

VTV2 Tập 168-169 Thuyết Minh

Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết Xích Ảnh

Full 46/46 VietSub (The Classic of Mountains and Seas)

Ngũ Thử Đại Náo Đông Kinh

The Three Heroes And Five Gallants (2016)

Bà xã cát tường

HTV2 Thuyết Minh Trọn Bộ

Trạng Sư Đại Náo

HTV2 Return Of The Silver Tongue(2014)

Tư Mỹ Nhân

Trung Quốc Tập 2-3 Cuối

Thần Y

VTV2 Trọn Bộ Thuyết Minh

Liên Thành Quyết

A Deadly Secret (35 Tập Cuối) Thuyết Minh

Phù dung quyết

The Story of Furong / Lotus will Full HD

Tân Phong Thần Bảng

The Investiture Of The Gods (2014) Trọn Bộ